Jak s námi zlepšíte své pracovní prostředí?

Naučíme vás opět probudit vnímání a cítění vašeho těla.


PŘIJEDEME ZA VÁMI!

Naše práce probíhá přímo ve vašem prostředí. Jsme tady pro vás, aby se vám skutečně dobře pracovalo. Odborníci mají dostatek důkazů o nevhodnosti koncepce práce v sedě po celou pracovní dobu. Společně budeme měnit vše ve váš prospěch.

Současný svět na nás všechny klade velmi vysoké nároky a očekává velký výkon. Abychom toho byli dlouhodobě schopni, potřebujeme vytvořit podporující podmínky pro naši práci. Lidské tělo bylo evolučním vývojem připraveno na neustálý pohyb. Většina pracovních prostředí v dnešní době však vyžaduje vysoké mentální soustředění ve statické poloze bez pohybu, což je naprosto nepřirozené.

Z této disproporce fyzických možností lidského těla a podmínek běžně vytvářených na pracovištích vznikají vážné zdravotní problémy pohybového aparátu, zejména páteře. Problémy hlásí zaměstnanci ve stále nižším věku.

Abychom předešli zmiňovaným zdravotním problémům, potřebujeme optimální prostor pro aktivní práci. V našem pojetí to nazýváme INDIVIDUÁLNÍ DYNAMICKÁ KANCELÁŘ/DYNAMICKÉ PRACOVIŠTĚ. Umožňuje každému jednotlivci nastavit jeho pracovní prostředí na míru jeho tělu. INDIVIDUÁLNÍ DYNAMICKÁ KANCELÁŘ/DYNAMICKÉ PRACOVIŠTĚ nabízí každému možnost pracovat v pozici ideálně nastavené podle jeho výšky, hmotnosti a preference při výběru pracovní polohy.

Pracovní prostředí působí nejen na naše tělo, ale vnímáme ho jako celek. Abychom vytvořili pro každého optimální místo pro práci, využíváme nejprve pohledu zkušeného FYZIOTERAPEUTA, který zhodnotí pracoviště ze zdravotního hlediska. Na to navazují praktické znalosti ARCHITEKTA, který vytvoří v rámci firemních prostor správné provozní vazby, koncepci moderně pojatých pracovních úseků a zpracuje designové řešení. Nábytek vybere tak, aby vznikl sladěný koncept včetně vhodných materiálů a doplňků. Interiér, který vás pak bude obklopovat, bude přirozeně příjemný, v harmonických barevných kombinacích.

Informace o moderním pohledu na ergonomii pracovního prostředí najdete např. v těchto článcích:

Sedíte? Špatně. Vztyk!
Zdroj http://magazin.e15.cz/zen/telegraf/sedite-spatne-vztyk-1221639

Nemoci z dlouhého sezení nelze podceňovat
Zdroj https://www.novinky.cz/zena/zdravi/265745-nemoci-z-dlouheho-sezeni-nelze-podcenovat.html


V dobře navrženém pracovním prostředí se cítíme motivovaní a hladce dosahujeme vysoké produktivity.

Zajištění takových podmínek je v rámci našich našich projektů a realizací samozřejmostí.


NÁŠ TÝM

Autorka koncepce, jednatel


Ing. arch. Šárka Daňková

Byla jsem dítě, co si stále něco kreslilo. Umělecká škola byla proto pro mě přirozené prostředí. Užívala jsem si tvůrčí svobodu, možnost kreativně se vyjadřovat kresbou i prostřednictvím prostorových objektů. Rozhodnutí studovat architekturu nebylo překvapující, zvlášť za podpory mého kamaráda sochaře. Kombinace výtvarných a technických aspektů mě nadchla.

Obchodní ředitel, jednatel


Marek Pongó

Prožil jsem dětství na severu Čech tak, jak má klukovské dětství vypadat – pobíháním venku, fotbálkem, dobrodružnými výpravami kolem domova. Tahle aktivní forma raných let ve mně určitě vytvořila lásku k pohybu a sportu. Po studiích jsem začal pracovat v bankovnictví, postupně jsem se stal ve 4 bankách privátním a posléze i firemní poradcem pro segment malých a středních firem.

JSME ODBORNÍCI Z OBORŮ, KTERÉ SE DOPLŇUJÍ

Máme hodně zkušeností.