Stačí 4 minuty každé 2 hodiny.

Prošli jste s námi změnu pracovního prostředí, všichni mají to správné ERGO pracoviště? Nyní je třeba se naučit krátká kompenzační cvičení, která budou udržovat vaše těla v kondici a mysl motivovanou.

Dokončením naší práce je seminář, na kterém vás naučíme, jak můžete přímo na pracovišti kompenzovat zátěž z vaší práce krátkými 3-5 minutovými bloky. Cvičení je jednoduché a zvládne ho každý. Malý míč, který máte stále u ruky, umožní přirozené protažení a uvolnění částí těla, které jsou při práci dlouho v klidové poloze.

Rozsah a náplň semináře je na společné dohodě. Dozvíte se podrobnější informace o fungování vašeho těla a přesvědčíte se o pozitivním vlivu krátkých aktivních přestávek.