Spolupracujte s námi již ve fázi projektování!

Chcete, aby se vaši zaměstnanci v nových firemních podmínkách cítili spokojení a jejich produktivita odpovídala vašim představám?

Ve vzájemném dialogu nejdříve poznáme strukturu firmy, jednotlivá oddělení a jejich pracovníky. Zajímá nás, jaké prostory budou pro svou práci využívat. Poté zpracujeme space planning ERGO kanceláří, navrhneme koncepci výrobní linky, skladových prostor a expedice. Výhodou pro vás je včasné zapracování tohoto řešení již do stavebního projektu. Víte, kde mají být dělící příčky, kotvení technologických bloků, zvýšené podlahy apod. Není třeba dodatečně cokoli upravovat.
Individuální nastavení pracovního místa pro jednotlivé zaměstnance dle jejich tělesné konstituce je pak dokončením celého projektu.