Představujeme vám naši práci.

Mnoho našich klientů již podpořilo zlepšení zdravotních podmínek pro své pracovníky.


NAVRHLI A ZREALIZOVALI JSME NOVÉ KANCELÁŘE

Česká advokátní komora Praha, Palác Dunaj

Navržené řešení plně vyhovovalo současným požadavkům advokátní komory i s ohledem na pořádání mezinárodních konferencí, ale i velmi citlivě respektovalo původní kvalitní architekturu. Neméně rozhodujícím faktorem byla i dlouholetá zkušenost Ing. arch. Šárky Daňkové při realizacích projektů různého zaměření, nejen ve stavební, ale i v interiérové části. Po celou dobu spolupráce byly dodržovány smluvní termíny v projekční i realizační fázi. Celkové dílo bylo dokončeno v dohodnutém termínu a nemuseli jsme řešit žádné zásadní problémy v oblasti kvality. Jsme spokojeni, že jsme si pro realizaci svého nového sídla vybrali tak profesionálního partnera a v budoucnu počítáme s pokračováním spolupráce na dalších aktivitách.

JUDr. Michaela Střížová, výkonná ředitelka ČAK

Česká advokátní komora Brno, Kleinův palác

Marek Dawidko v médiích

NAVRHUJEME ŘEŠENÍ PRO KANCELÁŘE, VÝROBU A EXPEDICI

Referenční listy a certifikáty ke stažení